Vaclav Havel

 

Po válce byli všichni přesvědčeni, že nic podobného se nikdy nebude a nesmí opakovat.

Leccos však nasvědčuje tomu, že lidstvo je nepoučitelné.

Opět jsou tu ti, kteří se snaží dělit lidi podle etnické příslušnosti, lidé, pokoušející se obnovit ducha kmenových válek.

Opět jsou tu ti, kteří se domnívají, že nelidskost spáchaná ve válce je beztrestná, a tak rozpoutávají války a vysmívají se mezinárodnímu společenství.

A opět jsou tu demokratické vlády, které se domnívají, že útočníky lze zastavit dojednáváním ústupků, drobným taktizováním, zkrátka ustupováním zlu.

Zdá se, že s léty, která uplývají od druhé světové války, a také se zhroucením komunismu polevila

Zdá se, že demokracie je znovu redukována na pouhou rutinu, mechanismus formování politické vůle.

Demokracie však životně potřebuje neustálé obnovování hodnot, na nichž je založena.

Dnes proto opět potřebujeme politiky, kteří se rozpomenou na etické základy demokracie a pochopí, že při jednání s militantními nacionalisty není možné spoléhat se na metody rutinní diplomacie.

Také proto potřebujeme občany, kteří dokáží rozpoznat zlo v jeho počátcích, kteří se mu i přes osobní riziko dokáží postavit a dát tak se vší rozhodností najevo svůj postoj i svým politickým představitelům.

 

 

 

back to page "celebration May 10th texts"